Kanekalon Braid Kanekalon Braid

Elements

Kanekalon Braid

$15.00

100% Tiara 2 Kankekalon.