14272

Kanekalon Braid

100% Tiara 2 Kankekalon.

@fishnyc22